PRACWONICZE PLANY KAPITAŁOWE

 

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – oszczędzanie na emeryturę Twoich pracowników.
1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest to nowy system długoterminowego oszczędzania na pracownicze emerytury. PPK są dobrowolne dla Twoich pracowników – mogą z nich zrezygnować. Jednak Ty – jako pracodawca – masz obowiązek wprowadzić je w swojej firmie. Termin, w jakim to zrobisz, zależy od liczby pracowników, których zatrudniasz.

PPK w skrócie:

Pieniądze na koncie PPK są własnością pracownika i będą dziedziczone po jego śmierci.
Pracownik może bez opłat wypłacić wszystkie pieniądze z konta PPK, gdy ukończy 60 lat.
Wypłata części pieniędzy wcześniej jest możliwa w dwóch sytuacjach: pracownik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub chce sfinansować wkład własny na zakup mieszkania.
Jako pracodawca zakładasz w firmie PPK i wybierasz instytucję finansową, która będzie je prowadzić.
Wspólnie z naszym partnerem Generali Investments TFI S.A. prowadzimy ogólnopolskie szkolenia w zakresie PPK już od 2017 roku. Dostarczamy również najwyższej jakości gotowe rozwiązania produktowe w zakresie PPK oraz PPE.

Umów się na bezpłatne konsultacje u Ciebie w firmie – współpracuj z najlepszymi!